www.grupabiegowachtmo.fora.pl

[1.01.2017]III Bieg Noworoczny - Warszawa

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.grupabiegowachtmo.fora.pl Strona Główna -> Starty 2017
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Michał
Grupa Biegowa CHTMODołączył: 20 Mar 2009
Posty: 11012
Przeczytał: 9 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Chotomów - Legionowo
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pią 18:33, 21 Paź 2016    Temat postu: [1.01.2017]III Bieg Noworoczny - Warszawa

Regulamin III Biegu Noworocznego
I. Organizator

Organizatorem wydarzenia „III Bieg Noworoczny” zwanej dalej „Wydarzeniem”, jest S4 Daniel Nowak z siedzibą w Warszawie 04-294, ul. Kwatery Głównej 46E/27, Regon 146932555 , NIP: 948-218-45-80.

II. Cele

Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Promocja Warszawy jako miasta przyjaznego dla biegaczy.

Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa.

III. Termin i miejsce

Wydarzenie odbędzie się w dniu 1 stycznia 2017 r. w Parku Skaryszewskim w Warszawie. Start przewidziany jest na godzinę 14:00.

Szczegółowa trasa Wydarzenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Wydarzenia (dalej jako: „Strona Internetowa”) nie później niż dnia 14 grudnia 2016 r.

Długość trasy wynosi 5,4 km (3 okrążenia po 1,8 km każde).

Uczestnicy ustawiają się na starcie w wyznaczonej przez Organizatora strefie. Informacja o strefie startu zostanie zamieszczona na Stronie Internetowej.

Pomiar czasu będzie dokonywany systemem elektronicznym na podstawie chipów. Ustalenie kolejności Uczestników na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów netto.

Termin lub miejsce Wydarzenia może ulec zmianie, jak również Wydarzenie może zostać odwołane w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych). W przypadku odwołania Wydarzenia z winy wyłącznej Organizatora, Organizator zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej, o której mowa w rozdziale IX ust. 1 Regulaminu (dalej jako: „Opłata Rejestracyjna”).

IV. Limit czasu

Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1 h 00 min.

Uczestnicy Wydarzenia, którzy nie zameldują się na mecie po upływie limitu czasu od strzału startera, są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy.

V. Punkt kontrolny

Punktem kontrolnym pomiaru czasu będzie linia startu/mety.

VI. Warunki uczestnictwa

Wszyscy Uczestnicy Wydarzenia muszą być urodzeni nie później niż w dniu 1.01.2001 r., czyli w dniu Wydarzenia posiadać ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia w momencie odbioru pakietu startowego zgody rodzica/opiekuna prawnego do udziału w Wydarzeniu

Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej jako: „Formularz Rejestracyjny”) znajdującego się na Stronie Internetowej [link widoczny dla zalogowanych] akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, a także udzielenie Organizatorowi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych własnych produktów i usług oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych o produktach i usługach Partnerów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest wyrażenie zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

W przypadku wyczerpania się limitu Uczestników określonego przez Organizatora na Stronie Internetowej nie później niż w dniu 28 grudnia 2016 r., rejestracja zostanie zamknięta. Możliwe jest dopuszczenie do udziału w Wydarzeniu po zamknięciu rejestracji. Numery startowe przydzielone zostaną po zamknięciu rejestracji.

Podczas Wydarzenia wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona. Osoby bez widocznego numeru mogą zostać poproszone o zejście z trasy biegu oraz mogą być wykluczone z klasyfikacji generalnej.

Zabrania się wnoszenia na trasę Wydarzenia przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Wydarzenia zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych. Nie zostaną dopuszczone do udziału w Wydarzeniu osoby, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz/lub napojów alkoholowych.

Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skracanie trasy może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika Wydarzenia, podobnie jak naruszenie ust. 7 powyżej.

Organizator zwraca uwagę Uczestników Wydarzenia na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Wydarzenia oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.

Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Wydarzeniu.

Uczestników Wydarzenia obowiązuje niniejszy Regulamin.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

VII. Zgłoszenie i rejestracja do Wydarzenia

Zgłoszenia do Wydarzenia przyjmowane są poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej [link widoczny dla zalogowanych] zawierający dane osobowe oraz kontaktowe.

Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego na podany w formularzu adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji. Aby ukończyć rejestrację, należy dokonać Opłaty Rejestracyjnej (zob. rozdział IX ust. 1-2 Regulaminu).

Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej status rejestracji można sprawdzić na stronie z listą uczestników.

VIII. Opłata Rejestracyjna oraz odbiór Pakietu Startowego

Uczestnictwo w Wydarzeniu związane jest z obowiązkiem uiszczenia Opłaty Rejestracyjnej.

Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami udostępnionymi przez Organizatora w terminie podanym na Stronie Internetowej lub do wyczerpania limitu Pakietów Startowych. Data płatności liczona jest w momencie zaksięgowania jej na koncie Organizatora.

W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej za pośrednictwem Strony Internetowej płatność możliwa jest wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN).

Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
O terminie i miejscu odbioru pakietów startowych Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz serwisach społecznościowych.

IX. Opłata rejestracyjna

Wysokość Opłaty Rejestracyjnej:
– do 31 października 2016 roku – 30 zł
– do 10 grudnia 2016 roku – 35 zł
– do 31 grudnia 2016 roku oraz w dniu Wydarzenia – 40 zł
Wpłaty należy dokonać na: S4 Daniel Nowak, ul. Kwatery Głównej 46E/27, 04-294 Warszawa, nr konta: 38 1140 2004 0000 3302 7633 1774
Dane do przelewu każdy z uczestników otrzyma podczas procesu rejestracji, na podany adres e-mail.
W przelewie prosimy zamieścić informację za kogo dokonywana jest wpłata wraz z rokiem urodzenia np: „III Bieg Noworoczny – Jan Kowalski, 1978”.

X. Klasyfikacja i nagrody

W Wydarzeniu będzie prowadzona klasyfikacja ogólna, mężczyzn, kobiet oraz w kategoriach wiekowych:
– K20/M20 – do 29 lat
– K30/M30 – 30-39 lat
– K40/M40 – 40-49 lat
– K50/M50 – 50-59 lat
– K60/M60 – 60-69 lat
– K70/M70 – 70 i więcej lat

Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Wydarzenie, otrzymają pamiątkowy medal.
Nagrody zostaną przyznane w kategorii Open Kobiety i Open Mężczyźni za trzy pierwsze miejsca.

XI. Polityka prywatności

Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Wydarzeniu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora. Administratorem danych osobowych jest firma S4 Daniel Nowak, ul. Kwatery Głównej 46E/27, 04-294 Warszawa.

Dane osobowe Uczestników umieszczone w Formularzu Rejestracyjnym mogą być przetwarzane:

a) w zakresie prowadzenia i realizacji Wydarzenia,

b) w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Po otrzymaniu zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji Wydarzenia, Organizator będzie uprawniony do przekazywania Uczestnikowi informacji handlowych i marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany adres e-mail lub numer telefonu, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Po otrzymaniu zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji Wydarzenia, Organizator będzie uprawniony do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Wydarzenia i funkcjonowania Strony Internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Ponadto, dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Organizatora.

XII. Postanowienia końcowe

Kontrola antydopingowa. Organizator zastrzega prawo przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród Uczestników Wydarzenia.

Pisemne protesty oraz reklamacje dotyczące Wydarzenia (dalej jako: „Protesty”) można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [link widoczny dla zalogowanych] w terminie 48 godzin po zakończeniu wydarzeniu. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od daty ich otrzymania.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.grupabiegowachtmo.fora.pl Strona Główna -> Starty 2017 Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Flower Power phpBB theme by Flowers Online.
Regulamin