www.grupabiegowachtmo.fora.pl

[15.01.2017] 11. Bieg Policz się z Cukrzycą - Warszawa

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.grupabiegowachtmo.fora.pl Strona Główna -> Starty 2017
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Michał
Grupa Biegowa CHTMODołączył: 20 Mar 2009
Posty: 11012
Przeczytał: 9 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Chotomów - Legionowo
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Śro 15:40, 09 Lis 2016    Temat postu: [15.01.2017] 11. Bieg Policz się z Cukrzycą - Warszawa

Regulamin 11. BIEGU „POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ”

ORGANIZATOR

1. Organizatorem 11. Biegu „Policz się z cukrzycą” jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. z siedzibą w Warszawie ul. Dominikańska 19 C (kod pocztowy: 02-738 Warszawa), wpisana do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030897, NIP 521-30-03-700, REGON 010168068,
2. Producentem Wykonawczym 11. Biegu „Policz się z cukrzycą” jest „Złoty Melon” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dominikańska 19c, (kod pocztowy: 02-738 Warszawa), wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000158131, Regon 01544097, NIP 521-32-36-491.Współorganizatorem i partnerem produkcyjnym 10. Biegu „Policz się z cukrzycą” jest Sport Evolution Pawelec i sp. j.– z siedzibą w Warszawie przy ul. Zimowej 31a, lok. 28 w Nowej Iwicznej (kod pocztowy: 05-515 Nowa Iwiczna), wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000300195, Regon 141367168, NIP 1231143823,

CEL

1. Propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą” – programu autorskiego Fundacji WOŚP, a także Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą.
2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy.
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
4. Zbiórka pieniędzy na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży.

TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2017 r. po ulicach Warszawy.
2. Oficjalne otwarcie 11. Biegu „Policz się z cukrzycą” odbędzie się o godz. 13.00, a zakończenie biegu odbędzie się o godz. 15.00.
3. Start i meta biegu będą zlokalizowane na Placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki.
4. Szczegółowa trasa biegu znajduje się na stronie internetowej [link widoczny dla zalogowanych] w zakładce „Trasa”.
5. Długość trasy: ok. 5 km.
6. Trasa będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy Pokojowego Patrolu - wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

ZASADY UCZESTNICTWA

1. W 11. Biegu „Policz się z cukrzycą” mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku.
2. Każdy uczestnik biorący udział w 11. Biegu „Policz się z cukrzycą” musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, albo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Jedno ze wskazanych w zdaniu poprzedzającym zaświadczeń powinno zostać złożone przy okazji odbioru przez uczestnika pakietu startowego w miejscu i w terminach określonych w pkt VI. Wzór zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu jest do pobrania na stronie internetowej [link widoczny dla zalogowanych] W przypadku osób niepełnoletnich zaświadczenie, które nie jest zaświadczeniem lekarskim powinno być podpisane także rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika.
4. Wszyscy uczestnicy 11. Biegu „Policz się z cukrzycą” są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do 11. Biegu „Policz się z cukrzycą” będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej [link widoczny dla zalogowanych]
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 5 stycznia 2017 r.
3. Za zgłoszenie uważa się łączne dopełnienie wszystkich poniższych czynności:

- prawidłowe wypełnione formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej [link widoczny dla zalogowanych]
- dokonanie opłaty startowej, z zastrzeżeniem pkt V.9 poniżej,
- złożenie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub analogicznego zaświadczenia lekarskiego w Biurze Zawodów zgodnie z procedurą opisaną w pkt IV.3.

4. W przypadku braku dokonania opłaty startowej w terminie do dnia 5 stycznia 2017 r. warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest okazanie dowodu wpłaty przy okazji odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów w miejscu i w terminach określonych w pkt VI.
5. Limit uczestników w 11. Biegu „Policz się z cukrzycą” wynosi 5000 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
6. Opłata startowa za udział w 11. Biegu "Policz się z Cukrzycą" wynosi minimum 30 PLN i jest w całości przeznaczona na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży.
7. Opłatę należ uiścić na konto:

SPORT EVOLUTION - PAWELEC I SPÓŁKA JAWNA Numer konta: 33 1140 2004 0000 3202 7652 7077; Tytuł przelewu: Opłata startowa Bieg WOŚP ….. (w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko oraz rok urodzenia zawodnika).

8. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 5 dni od momentu dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
9. Organizatorzy biegu nie wystawiają faktur VAT.
10. Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się potwierdzenia wpłaty przy nazwisku zawodnika na liście startowej.
11. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W takim wypadku w tytule przelewu należy wpisać „Opłata grupowa” oraz imiona i nazwiska uczestników, za których wnoszona jest opłata startowa.
12. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
13. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:

- numer startowy wraz z czterema agrafkami,
- pamiątkową koszulkę 11. Biegu „Policz się z cukrzycą”
- medal na mecie,
- upominki od sponsorów i partnerów imprezy.

14. Przedmioty określone w pkt V.13.1) i 2) składają się na pakiet startowy, którego posiadanie jest warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w Biegu.

BIURO ZAWODÓW – odbiór pakietów startowych

1. Odbiór pakietów startowych:

Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w oznaczonej hali namiotowej na Palcu Defilad i będzie czynne w następujących dniach i godzinach:

13 stycznia 2017 (piątek) w godzinach 16:00-19:00,

14 stycznia 2017 (sobota) w godzinach 11:00-19:00,

15 stycznia 2017 (niedziela) w godzinach 10:00-12:00.

Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników 11. Biegu „Policz się z cukrzycą” będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 11. Biegu „Policz się z cukrzycą”.
2. Dane osobowe uczestników 11. Biegu „Policz się z cukrzycą” będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w 11. Biegu „Policz się z cukrzycą” obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w 11. Biegu „Policz się z cukrzycą”. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników 11. Biegu „Policz się z cukrzycą” obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
7. Organizator zapewnia szatnie bez natrysków oraz depozyt w pobliżu startu i mety biegu.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.grupabiegowachtmo.fora.pl Strona Główna -> Starty 2017 Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Flower Power phpBB theme by Flowers Online.
Regulamin